DİJİTAL DÜNYA İÇİN ÖĞRENME
KÜLTÜRÜ İNŞA ETMEK

DİJİTAL BİLGİ OKURYAZARLIĞI

Dijital ortamda,  bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir.

 Dijital dünyada bu yeteneklere sahip olmak, hayat boyu öğrenme sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Kaynak türlerini
bilmek

Bilgiye erişim
araçlarını değerlendirmek

Bilgi ihtiyacını
analiz etmek

Bilgileri yeniden
düzenlemek

Her Yerde Öğren Her Zaman Öğren

ab_baskanligi_yazisiz
ua_logo

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak Komisyon, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

 © 2021  BDW Project 

Ziyaretçi

000571