ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορούμε να ορίσουμε εν συντομία τον πληροφοριακό γραμματισμό ως το να αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη να αναζητά την πληροφορία, να την εντοπίζει να αποκτά πρόσβαση σε αυτήν, να την αξιολογεί, να την οργανώνει και να τη χρησιμοποιεί.

Σήμερα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάθε είδους πηγές πληροφόρησης. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διαθέτει κανείς τις παρακάτω δεξιότητες:

να γνωρίζει τις μορφές των πηγών πληροφόρησης

να αξιολογεί τους τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία

να αναλύει την ανάγκη για αναζήτηση της πληροφορίας

να ανασυγκροτεί την πληροφορία

Μαθαίνουμε κάθε μέρα, μαθαίνουμε οπουδήποτε

ab_baskanligi_yazisiz
ua_logo

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο έργο

Copyright © 2021  BDW Project