Χτίζοντας μια κουλτούρα μάθησης για τον ψηφιακό κόσμο

Χτίζοντας μια κουλτούρα μάθησης για τον ψηφιακό κόσμο

Αριθμός προγράμματος : 2020-1-TR01-KA226-SCH-097703

 Διάρκεια προγράμματος: 01.06.2021 –  31.05.2023

Το πρόγραμμα  προβλέπει τα μαθήματα να προσφέρονται σε υποχρεωτική βάση σε προπαρασκευαστικές τάξεις για το πανεπιστήμιο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία εξ αποστάσεως προγράμματα πληροφοριακού γραμματισμού.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ:

να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να υποστηρίξει μαθήματα για την ανάπτυξη του πληροφοριακού  γραμματισμού σε συνεργασία με τους εταίρους και αξιοποιώντας την εμπειρία τους

Να εκπονήσει, κατά κύριο λόγο, ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα αφορά στον πληροφοριακό γραμματισμό σήμερα και να σχεδιάσει μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning) για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Να προαγάγει τον πληροφοριακό γραμματισμό των εκπαιδευτικών μέσω σύντομων επιμορφωτικών προγραμμάτων στη δημόσια εκπαίδευση

Στην περίπτωση αυτή στόχος είναι να κατανοηθεί η σημασία του πληροφοριακού γραμματισμού από τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, να συμπληρωθεί η προϋπάρχουσα γνώση και να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στο υλικό που θα παραχθεί από το πρόγραμμα

Να αποκτηθεί γνώση και εμπειρία σχετικά με τον πληροφοριακό γραμματισμό μέσω της εφαρμογής του προγράμματος από τους εταίρους και η συνεργασία αυτή να συμβάλει στον προσδιορισμό ενός πλαισίου προγράμματος σπουδών για μαθήματα πληροφοριακού γραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να αναπτυχθούν οι ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών/τριών ως προς τον πληροφοριακό γραμματισμό πριν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı
17 Sk. Efeler/AYDIN

0 256 215 01 31
0 256 215 01 32

efeler@bdwproject.eu

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις

©2019 - BDW