DİGİTAL DÜNYA İÇİN ÖĞRENME KÜLTÜRÜ İNŞA ETMEK

Dijital Dünya için Bir Öğrenme Kültürü İnşa Etmek

Proje No : 2020-1-TR01-KA226-SCH-097703

Proje Başlangıcı :01.06.2021 – Proje Bitişi: 31.05.2023

Projemiz, ortaokul ve lise eğitiminde öğrencilere dijital dünyada öğrenmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Projede Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarında konularında uzman çok sayıda araştırmacının ortak çalışmaları sonucunda ortaokul ve liselerde kullanılacak bir ders müfredatı ve eğitim portalı oluşturularak,  eğitimcilerin ve öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. 

Temel amaç, günümüz dijital bilgi okuryazarlığına karşılık gelen yenilikçi, yol gösterici ve rekabetçi bir müfredat tasarlamak ve ortaokul ve lise öğrencileri için bir e-öğrenme kursu tasarlamaktır. Ortak ülkelerin deneyimleri ve iş birliği içinde dijital bilgi okuryazarlığı kursları için tüm ortaokul ve liselerde kullanılacak bir ders müfredatı hazırlamak.

Projenin ikinci amacı, kısa süreli Milli Eğitim kursları ile öğretmenlerin dijital okur-yazarlıklarını geliştirmektir. Öğretmenlere yönelik eğitim kursları proje çıktılarına dahil edilecektir. Bu hazırlığın temel amacı, dijital bilgi okur-yazarlığının okul yöneticilerine ve öğretmenlere önemini anlatmak, eğitimcilerin eksik bilgilerini tamamlamak ve proje ve çıktıların kullanımını öğretmektir.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı
17 Sk. Efeler/AYDIN

0 256 215 01 31
0 256 215 01 32

efeler@bdwproject.eu

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından finanse edilmektedir. Ancak Komisyon, burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.

©2019 - BDW